02 105 4757
iHAVECPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์ เราคือเพื่อนกัน

แชทกับเรา

นโยบายการรับประกันสินค้า

นโยบายการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าทั่วไป

เว็บไซต์ iHAVECPU.com พร้อมให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การซื้อสินค้า ที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากเรา ด้วยนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้
 • รับประกันสินค้าจากผู้ผลิต ตามมาตรฐานการใช้งาน (เริ่มต้นที่ 1 วัน) 1 ปี หรือ 3 – 5 ปี ตามประเภทสินค้า นับตั้งแต่วันที่ได้ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน
 • รับประกันสินค้าจากผู้ผลิต ตามรูปแบบการใช้งานปกติ ตามข้อกำหนดการใช้งานของสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตามที่ถูกระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือ เอกสารแสดงรายการสินค้า ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ การรับประกันสินค้าจะไม่รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุ ตกหล่น หรือหล่นน้ำ และภัยที่เกิดจากธรรมชาติทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการรับประกันการใช้งานตามประเภทสินค้า

 • * สินค้าประเภท แรม, อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค บางยี่ห้อ จะให้การรับประกันแบบ Life Time (LT) ซึ่งจะรับประกันสินค้าตลอดระยะเวลาการใช้งาน จนกว่าสินค้าดังกล่าวจะหยุดการผลิตจากโรงงานผู้ผลิต (End of Life :EOL)
 • * รายละเอียดการรับประกัน จะแสดงข้อมูลที่รายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการ
 • ** ขอสงวนสิทธิ์การรับประกัน ตามที่ได้มีการระบุจากบริษัทฯ
 • *** ขอสงวนสิทธิ์การให้การรับประกัน จากการใช้งานตามเงื่อนไขของการใช้งาน ที่ถูกระบุจากผู้ผลิตสินค้าเท่านั้น

ความเสียหายของสินค้าและอุปกรณ์ ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

 • อุปกรณ์ชำรุด, แตก, หัก, บุบ, ไหม้, บิ่น, งอ, เบี้ยว, ร้าว, หล่น, ทะลุหรือมีรอยขูดขีดที่แผงวงจร หรือ อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เช่น จอ, Body เครื่อง, ปุ่มกดต่างๆ ทางบริษัทฯ จะถือว่า สิ้นสุดการรับประกันในทันที
 • ความเสียหายที่เกิดจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) หรือ จากแมลงและสัตว์ต่างๆ ทางบริษัทฯ จะถือว่า สิ้นสุดการรับประกันในทันที
 • ความเสียหายที่สืบเนื่องมาจากการนำอุปกรณ์อื่นๆ มาต่อพ่วง, ซ่อมแซม หรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง หรือการใช้อะไหล่อื่นทดแทน ทางบริษัทฯ จะถือว่า สิ้นสุดการรับประกันในทันที
 • ความเสียหายของโปรแกรม หรือข้อมูลใดๆ บนฮาร์ดดิสก์ (ผู้ใช้งานควรสำรองข้อมูล (Back up) ที่สำคัญก่อนส่งซ่อม เพราะอาจเสียหายระหว่างการส่งซ่อม)
 • สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง คราบกาว คราบออกไซด์ คราบน้ำ คราบมูลสัตว์ รอยสนิม PCB มีลายวงจรขาด เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกันในทันที
 • สภาพภายนอกของสินค้า เช่น สี, รอยขีดข่วน, ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน
 • สินค้าประเภท หมึกเติมเครื่องพิมพ์ ตลับหมึกทุกประเภท หากกล่องบรรจุภัณฑ์มีสภาพไม่สมบูรณ์ มีการแกะ ฉีก แตกต่างจากสภาพเดิมก่อนส่งสินค้า ที่มีสภาพไม่พร้อมต่อการขาย จะไม่สามารถรับคืนสินค้าได้
 • สินค้าประเภท HDD, External, มัลติมีเดียการ์ด หรือ สินค้าประเภทที่ไม่มี Sticker รับประกันติดที่ตัวสินค้า ลูกค้าจะต้องนำใบเสร็จมายืนยันกับ ทางบริษัทฯ โดยสินค้าต้องมีสติ๊กเกอร์ และหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No……) ของทางบริษัทฯและ Supplier รวมทั้ง Serial ต่างประเทศติดอยู่ หากมีรอย ชำรุด, ฉีกขาด, รอยเลือนหรือจางหาย, หลุดหาย, หรือมีการแก้ไขตามที่ระบุ ในสติ๊กเกอร์รับประกันที่ติดบน ตัวสินค้าถือว่าสิ้นสุดการรับประกันในทันที
 • สินค้าประเภทจอ LCD LED Monitor, Notebook และ Desktop หากเกิดจุด Dead pixel(ดอท) โดยมี 4 จุด ขึ้นไป จะรับประกันภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่รับสินค้า หากเกินระยะเวลาดังกล่าว การรับประกันจะเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ผลิตสินค้านั้นๆ ในทันที
 • ทางบริษัทฯ ขอปฎิเสธการรับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความไม่พึงพอใจในสินค้า แต่สินค้าได้ถูกแกะกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือนำไปใช้งานแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนและเงื่อนไขของสินค้า ที่ได้สิทธิแจ้งเคลมสินค้าในระยะเวลา 7 วัน เปลี่ยนทดแทนสินค้าใหม่

 • สินค้าเสียจริงใน ระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า (ยึดวันที่จากใบเสร็จเป็นวันแรก)
 • สินค้าต้องไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน สภาพสินค้าต้องสมบูรณ์ ต้องไม่แตก, หัก, บุบ, ไหม้, บิ่น, งอ, เบี้ยว, ร้าว, หล่น, ทะลุหรือมีรอยขูดขีดที่แผงวงจร หรือ อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป ฯลฯ เป็นต้น ตามเงื่อนไขการเคลม
 • สินค้าต้องมีอุปกรณ์ที่ติดไปกับตัวสินค้าทั้งหมด เช่น กล่อง, โฟม, คู่มือ, ไดร์เวอร์ ของแถม ฯลฯ ต้องครบ
 • สินค้าประเภท Monitor รับประกัน Dead Pixel 4 จุดขึ้นไปตามเงื่อนไขผู้ผลิตของแต่ละแบรนด์
 • การเปลี่ยนสินค้านี้ต้องได้รับการตรวจสอบและพิจารณาจากพนักงานของบริษัทก่อนถึงสามารถเปลี่ยนได้
 • ถ้าสินค้าเกินระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า ไม่สามารถเปลี่ยนทดแทนสินค้าใหม่ แต่สินค้าจะอยู่ในเงื่อนไขเคลมสินค้าทางผู้ผลิตแทนจะเปลี่ยนเป็นการส่งเคลมสินค้าแทน