02 105 4757
iHAVECPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์ เราคือเพื่อนกัน

แชทกับเรา

การยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

การยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า หากตรวจสอบพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขฯ ในการสั่งซื้อหรือมีความผิดพลาดด้านราคาและข้อมูลผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ทาง ihavecpu.com จะพยายามแสดงราคาและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หาก ihavecpu.com พบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์ซึ่งท่านได้สั่งซื้อเข้ามา ทาง ihavecpu.com จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว
 • ท่านต้องยอมรับและเห็นชอบว่าการเข้าใช้งานอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลต่าง ๆ หากท่านไม่พึงพอใจหรือพบว่ารายละเอียดสินค้าไม่ได้ตรงกับสินค้าของจริง ท่านสามารถดำเนินการเพื่อรับบริการหลังการขาย เพื่อขอรับเงินคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายการรับคืนผลิตภัณฑ์ของ ihavecpu.com ดูรายละเอียดนโยบายคืนสินค้า
 • ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลหรือราคาของสินค้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสินค้า หรือ ปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้ ihavecpu.com ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ ท่านและ ihavecpu.com มีสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆได้ หากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก แต่ท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทาง ihavecpu.com จะดำเนินการคืนเงินให้ตามนโยบายคืนเงินของบริษัทฯ ดูรายละเอียดการคืนเงิน คลิก
 • ihavecpu.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทันที หากตรวจสอบพบว่า เป็นการซื้อขายที่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือ เป็นการเหมาซื้อขายในเชิงพาณิชย์
 • หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับ ราคาของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือ สีของผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อทาง เแผนกบริการลูกค้า ไอ แฮฟ ซีพียู ที่เบอร์ 02-105-4757 หรือ [email protected] ได้ในเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. -17.00 น. (เว้นวันเสาร์)

ลูกค้าจะยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างไร?

 • ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่มีการชำระค่าสินค้า หรือ มีการเลือกชำระค่าสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง ( COD ) ลูกค้าสามารถทำการโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ แผนกบริการลูกค้าช้อปออนไลน์ ที่เบอร์ 02-105-4757 ก่อนเวลา 11.00 น. เพื่อแจ้งการยกเลิกการสั่งซื้อ รายการสินค้าดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยทันที หรือกด ยกเลิกคำสั่งซื้อ โดยไปที ประวัติการสั่งซื้อ และกดทำรายการยกเลิกสินค้า พร้อมแจ้งเหตุผลในการยกเลิกสินค้า
 • ในกรณีที่ลูกค้ามีการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งแบบชำระผ่านบัตรเครดิต หรือชำระแบบเงินสดให้ลูกค้าทำการโทรศัพท์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ แผนกบริการลูกค้าช้อปออนไลน์ ที่เบอร์ 02-105-4757 ก่อนเวลา 11.00 น. ได้ทุกวันในเวลาทำการ โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า หากสินค้ายังไม่มีการจัดส่ง จะทำการยกเลิกการจัดส่งสินค้าและทำการคืนเงินให้กับลูกค้า ตามประเภทและวิธีการชำระเงิน ภายใน 15 -30 วันทำการ
 • ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้มีการโทรศัพท์แจ้งขอยกเลิกการสั่งซื้อ แต่ต้องการยกเลิกรายการสั่งซื้อเมื่อสินค้ามีการจัดส่งถึงลูกค้าจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯขนส่ง ให้ลูกค้าแจ้ง เแผนกบริการลูกค้า ihavecpu.com ที่เบอร์ 02-105-4757 หรือ [email protected] ได้ในเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. -17.00 น. (เว้นวันเสาร์)
 • เพื่อแจ้งปฏิเสธการรับสินค้า ทางบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้าตามรายการสินค้า และตามรูปแบบการชำระเงิน จะมีระยะเวลาการคืน 15 - 30 วันทำการ โดยขอสงวนสิทธิ์การพิจารณายกเลิกการรับสินค้าตามความเหมาะสม และจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า ดูรายละเอียดนโยบายคืนสินค้า คลิก

ลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อ แล้วจะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่

 • ทางเราพร้อมดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้า โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับรูปแบบ การชำระเงินของลูกค้าที่ได้มีการทำรายการสั่งซื้อสินค้าเข้ามา โดยลูกค้าสามารถดูรายละเอียด ระยะเวลาวัน และรูปแบบการได้รับ เงินคืนได้จาก การคืนเงิน
 • หากมีการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าแล้วจะได้รับเงินคืนทั้งหมดที่จ่ายไว้หรือไม่
 • เราพร้อมคืนเงินลูกค้าตามมูลค่าเงินที่ลูกค้าที่ได้ทำการชำระเงินไว้ โดยหากรายการซื้อสินค้าของลูกค้าที่มีค่าขนส่งรวมไว้อยู่ ทางเรา จะดำเนินการคืนเงินค่าขนส่ง รวมกับค่าสินค้ากลับให้กับลูกค้า ตามรูปแบบการชำระเงินของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 15 - 30 วัน โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งสถานะการดำเนินการ ทาง อีเมล

ช้อปแล้วรับสินค้าที่ร้าน สาขา ไอ แฮฟ ซีพียู

ลูกค้าสามารถช้อปสินค้าบนเว็บไซต์และเลือกไปรับสินค้าที่ร้านสาขาของบริษัท ไอ แฮฟ ซีพียู จำกัด สาขาใกล้บ้านคุณ

***หมายเหตุ : หากเลือกรับสินค้าที่ร้านสาขา การชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า ไปที่จุดรับสินค้า ร้านสาขา ไอ แฮฟ ซีพียู จำกัด

กรุงเทพฯ และปริมณฑล : ระยะเวลา 1 - 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จ

***ต่างจังหวัด : ระยะเวลา 2 - 4 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จ

หลักฐานที่ใช้ในการเข้ารับสินค้าที่ร้านสาขา

กรณีผู้สั่งซื้อเข้ารับสินค้าด้วยตนเอง
 • แสดงบัตรประชาชนตัวจริงกับเจ้าหน้าที่ร้านสาขา
 • เอกสารยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า ( Order Confirmation ) ที่ได้รับผ่านทาง Email Address โดยลูกค้าสามารถแสดงข้อมูลหลักฐาน ผ่านอุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านสาขา

กรณีให้ผู้อื่น รับสินค้าแทน
 • บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สั่งซื้อ พร้อมเซ็นมอบอำนาจ รับรองเอกสารถูกต้อง
 • เอกสารยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า ( Order Confirmation ) ที่ได้รับผ่านทาง Email Address โดยลูกค้าสามารถแสดงข้อมูลหลักฐาน ผ่านอุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้

เงื่อนไขการขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ

**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบกำกับภาษีย้อนหลังและทำการแก้ไข ชื่อ-สกุล / ที่อยู่ /เบอร์โทร / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ซึ่งจะต้องดำเนินการภายใน 7 วันช่วงเวลาทำการ (นับจากวันที่ชำระเงิน)