02 105 4757
iHAVECPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์ เราคือเพื่อนกัน

แชทกับเรา

การคืนสินค้าและการคืนเงิน

การคืนสินค้า

ทางบริษัทฯ มีนโยบายการคืนสินค้า ในกรณีที่ระบุไว้ ตามเงื่อนไขด้านล่างเท่านั้น โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขในการขอคืนสินค้า

1. สินค้าส่งผิดสี ผิดรุ่น หรือ ผิดขนาด

 • ลูกค้าโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ ขอคืน ที่แผนกบริการลูกค้า ไอ แฮฟ ซีพียู ที่เบอร์ 02-105-4757 กด 1 หรือ [email protected] ได้ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. -17.00 น. (เว้นวันเสาร์) เพื่อขอสิทธิ์เข้าระบบการทำรายการคืนสินค้า (Return Merchandise Authorization: RMA)
 • เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำสั่งซื้อ พร้อมข้อมูลการจัดส่งสินค้า เพื่อพิจารณาการให้สิทธิ์เข้าใช้งานระบบการคืนสินค้า (Return Merchandise Authorization: RMA)
 • ลูกค้าทำการล็อกอิน เข้าสู่บัญชี และทำการใส่ข้อมูลรายละเอียดการคืนสินค้า และอัพโหลดรูปภาพสินค้าที่ต้องการคืน ที่เมนู RMA หลังจากเจ้าหน้าที่อนุมัติการส่งคืนสินค้า
 • เจ้าหน้าที่จะดำเนินการประสานงานบริษัทขนส่งเอกชน ทำการติดต่อลูกค้าเพื่อไปรับสินค้าดังกล่าวคืนบริษัทฯ โดยจะมีการโทรติดต่อลูกค้าล่วงหน้า 1 วัน และ ติดต่อก่อนเข้ารับสินค้าภายในวันที่กำหนด
 • ลูกค้าทำการจัดเตรียมสินค้าส่งคืน โดยสินค้ามีสภาพสมบูรณ์ กล่องโฟมกันกระแทก ซองใส่สินค้า คู่มือ ฯลฯ อุปกรณ์ครบถ้วน เหมือนเช่นเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้าจากบริษัทฯ พร้อมเอกสารประกอบ เพื่อส่งมอบกลับมาให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่ง
 • บริษัทฯ จะโอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่ง (ถ้ามี) คืนให้กับลูกค้า ตามรูปแบบการชำระค่าสินค้า ภายใน 15 - 30 วัน

2. สินค้าเสีย หลังจากได้รับสินค้า ภายใน 7 วัน

 • ลูกค้าตรวจสอบนโยบายการ คืนสินค้า และ การรับประกันตามเงื่อนไขของประเภทสินค้า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้าแผนกบริการลูกค้า ไอ แฮฟ ซีพียู ที่เบอร์ 02-105-4757 กด 1 หรือ [email protected] ได้ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. -17.00 น. (เว้นวันเสาร์) เพื่อขอสิทธิ์เข้าระบบการทำรายการคืนสินค้า (RMA)
 • เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำสั่งซื้อ พร้อมข้อมูลการจัดส่งสินค้า เพื่อพิจารณาการให้สิทธิ์เข้าใช้งานระบบการคืนสินค้า (RMA)
 • ลูกค้าทำการล็อกอิน เข้าสู่บัญชี และทำการใส่ข้อมูลรายละเอียดการคืนสินค้า และอัพโหลดรูปภาพสินค้าที่ต้องการคืน ที่เมนู RMA หลังจากเจ้าหน้าที่อนุมัติการส่งคืนสินค้า
 • ลูกค้าสามารถนำสินค้าพร้อมเอกสารประกอบ ฝากคืนที่ร้าน ไอ แฮฟ ซีพียู ได้ทุกสาขา หรือทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ( DHL ) หรือนำส่งผ่าน บริษัทขนส่งเอกชน โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ อุปกรณ์และกล่องใส่สินค้าครบ กล่องโฟมกันกระแทก ซองใส่สินค้า คู่มือ ฯลฯ อุปกรณ์ครบถ้วน เหมือนเช่นเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้าจากบริษัทฯ
 • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าได้รับสินค้าจากร้าน ไอ แฮฟ ซีพียู ไปรษณีย์ (EMS) หรือ บริษัทขนส่งเอกชน พร้อมทำการตรวจสอบสินค้าตามเงื่อนไข
 • บริษัทฯ จะทำการโอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่ง (ถ้ามี) ตามรูปแบบการชำระค่าสินค้า ภายใน 15 - 30 วัน
* ในกรณีที่สินค้า ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับคืนสินค้า หรือตรวจและทดสอบแล้วสินค้าไม่เจออาการเสียตามที่ได้ระบุ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสินค้าดังกล่าว กลับคืนแก่ลูกค้า ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ( DHL ) ตามที่อยู่การจัดส่งสินค้า โดยจะทำการเก็บค่าขนส่งปลายทาง

3. กล่องบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า บุบ ฉีก ขาด ไม่สมบูรณ์ กล่องมีการถูกเปิดก่อนรับสินค้า

 • ลูกค้าสามารถแจ้งปฏิเสธการรับสินค้าจากบริษัทขนส่งเอกชน พร้อมถ่ายภาพ เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐาน
 • ลูกค้าโทรแจ้งแผนกบริการลูกค้า ไอ แฮฟ ซีพียู ที่เบอร์ 02-105-4757 หรือ [email protected] ในวันที่ได้รับสินค้าทันที เพื่อขอปฏิเสธการรับสินค้า
 • ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าพร้อมค่าขนส่ง (ถ้ามี) ภายใน 15 - 30 วัน โดยลูกค้าจัดส่งเอกสารประกอบ ผ่านทางไปรษณีย์ หรือ ทางอีเมลเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า ไอ แฮฟ ซีพียู ที่เบอร์ 02-105-4757 กด 1 หรือ [email protected] ได้ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. -17.00 น. (เว้นวันเสาร์) พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับเงินคืนดังนี้ สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งคืน (กรณีชำระเป็นเงินสด)
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)

 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book Bank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งคืน (กรณีชำระเป็นเงินสด)
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าคืน

ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าคืน

 • ฝ่ายเซอร์วิส ช้อปออนไลน์ บริษัท ไอ แฮฟ ซีพียู จำกัด
 • ไอ แฮฟ ซีพียู (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ 252 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130
*ในกรณีที่ลูกค้ามีการคืนสินค้า ผ่านช่องทางขนส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือ บริษัทขนส่งเอกชน บริษัทฯ จะยึดวันที่มีการประทับตราไปรษณีย์เป็นหลักฐานในการตรวจสอบระยะเวลาของการรับประกันสินค้า

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเลือกซื้อสินค้า กับ เว็บไซต์ ihavecpu.com ซึ่งเป็นร้านค้าออนไลน์ ของบริษัท ไอ แฮฟ ซีพียู จำกัด เราพร้อมมอบนโยบายการให้การบริการคืนสินค้าดังนี้

ประเภทสินค้าที่ไม่สามารถรับคืน

 • สินค้ามีสภาพไม่สมบูรณ์ มีการแกะ ฉีกขาด หรือแตกต่างจากสภาพเดิมก่อนส่งสินค้า ที่มีสภาพไม่พร้อมต่อการขาย จะไม่สามารถรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้
 • สินค้าประเภท สินค้าล้างสต๊อก สินค้าสำหรับแถม หรือของแถมตามโปรโมชั่น

* การรับประกันสินค้า จะเริ่มนับระยะเวลาการรับประกันสินค้า ตั้งแต่วันที่ลูกค้าทำการเซ็นต์เอกสารรับสินค้าจาก บริษัทขนส่งเอกชน

** ลูกค้ากรุณาตรวจสอบระยะเวลาการรับประกันสินค้า เงื่อนไขการรับประกันสินค้าอย่างละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาระหว่างการเลือกซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ iHAVECPU.com ซึ่งจะมีการแสดงข้อมูลการรับประกัน พร้อมเงื่อนไข ให้ลูกค้าทราบในรายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิดหรือแต่ละรุ่น เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานสินค้าตรงตามความต้องการ และตรงกับประเภทของการใช้งานสินค้านั้นๆ

เอกสารที่ต้องใช้ในประกอบในการส่งคืนสินค้า

 • ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งคืน (กรณีชำระเงินสด)
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

การคืนเงิน

รูปแบบและวิธีการคืนเงิน

 • กรณีชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต แบบชำระเงินเต็มจำนวนหรือแบบผ่อนชำระ บริษัทฯจะทำการคืนเงินค่าสินค้า กลับเข้าวงเงินบัญชีบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ทำการซื้อสินค้า ภายในระยะเวลา 15 - 30 วัน (ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลชื่อบนบัตรเครดิตต้องตรงตามรายชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์เท่านั้น)
 • กรณีชำระสินค้าผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร, เคาท์เตอร์เซอร์วิส, หักบัญชีธนาคาร, เก็บเงินสดปลายทาง หรือ เอทีเอ็ม บริษัทฯจะทำการคืนเงินค่าสินค้า คืนกลับเข้าบัญชีธนาคาร ที่ลูกค้าได้ทำการแจ้งไว้ทีเมนูขอคืนสินค้า ภายในระยะเวลา 15 - 30 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบ*

เอกสารแนบในการคืนเงิน กรณี เงินสด

ลูกค้าทั่วไป/บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุ "ใช้เพื่อขอรับเงินคืนจาก iHAVECPU เท่านั้น"
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book bank)
 • สลิปการโอนเงิน/หลักฐานการชำระเงิน

ลูกค้านิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ และภพ.20
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ
 • สำเนาหลักฐาน/สลิปการชำระเงิน
สอบถามเพิ่มเติม เแผนกบริการลูกค้า ไอ แฮฟ ซีพียู ที่เบอร์ 02-105-4757 กด 1 หรือ [email protected] ได้ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-17.00 น. (เว้นวันเสาร์)