02 105 4757
iHAVECPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์ เราคือเพื่อนกัน

แชทกับเรา

การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

จัดส่งสินค้าแบบธรรมดา (Next Day Delivery 1-3 วันทำการ*)

ihavecpu.com มีการให้บริการจัดส่งสินค้าแบบธรรมดา ภายในระยะเวลา 1-3 วันทำการ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ** โดยมีค่าบริการขนส่งเพิ่มเติมในกรณีที่ยอดสั่งซื้อ ต่ำกว่า 3,000 บาท
**ค่าบริการขนส่ง อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม หรือตามช่วงเวลาโปรโมชั่นที่กำหนด ลุกค้าสามารถเช็คค่าบริการขนส่งได้ในหน้า Review Order ก่อนขั้นตอนการชำระเงิน

เงื่อนไขในการให้บริการจัดส่งสินค้า Standard Delivery

 • หากลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าและมีการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา 17.00 น. ของวันดังกล่าว สินค้าจะถูกจัดเตรียมและดำเนินการจัดส่งสินค้าให้เร็วที่สุดแก่ลูกค้า ภายในระยะเวลา 1 - 3 วัน (ไม่รวมวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ และวันหยุกนักขัตฤกษ์)
 • สินค้าประเภท คอมพิวเตอร์ประกอบ (DIY Computer) ► พื้นที่กรุงเทพฯ ใช้เวลาในการจัดส่ง 5-7 วันทำการ ► พื้นที่ต่างจังหวัด ใช้เวลาในการจัดส่ง 7-10 วันทำการ ติดต่อสอบถามเแผนกบริการลูกค้า ไอ แฮฟ ซีพียู ที่เบอร์ 02-105-4757 กด 1 หรือ [email protected] ได้ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. -17.00 น. (เว้นวันเสาร์)
 • การจัดส่งสินค้าแต่ละรายการคำสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าอาจได้รับสินค้าแตกต่างเวลา และจำนวนกล่องสินค้าที่แยกตามรายการสินค้า ทั้งนี้บริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้รับอย่างรวดเร็วและครบถ้วนที่สุด ตามมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ
 • การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า บางครั้งอาจได้รับผลกระทบเกิดความล่าช้าจากเหตุสุดวิสัย ทั้ง จากภัยธรรมชาติ หรือ ผลกระทบทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งเกิน 5 วันทำการ บริษัทฯจะประสานงานกับบริษัทขนส่งเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหา ให้ลูกค้าได้รับสินค้าอย่างเร็วที่สุด
 • เมื่อลูกค้าได้รับการแจ้งการจัดส่งสินค้าจาก ไอ แฮฟ ซีพียู ออนไลน์ สินค้าจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ปลายทางจัดส่ง ตามที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในขั้นตอนการทำรายการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง เมื่อสินค้ากำลังนำส่งโดยบริษัทฯขนส่งเอกชน
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ที่ Order History
ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าผ่านระบบการให้บริการของบริษัทขนส่งเอกชน โดยใส่รหัส เลขขนส่ง ( Tracking Number ) ที่แสดงอยู่ในรายการข้อมูลสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ดังนี้
 • บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ตรวจสอบสถานะสินค้าได้ คลิกที่นี่ www.dhl.com
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจัดส่งสินค้าแบบชำระเงินปลายทาง COD

ระบบการจัดส่งสินค้าแบบชำระเงินปลายทาง COD จะใช้เวลาดำเนินการล่าช้าประมาณ 3-7 วันทำการ ขออภัยในความไม่สะดวก
 • พื้นที่กรุงเทพฯ ระยะเวลาจัดส่ง 1 - 3 วันทำการ ค่าบริการฟรี เมื่อยอดสั่งซื้อเกิน 3,000 บาท
 • ต่างจังหวัด 2 - 4 วันทำการ เมื่อยอดสั่งซื้อเกิน 3,000 บาท
 • ** สำหรับบริการจัดส่งถึงบ้านพร้อมชำระเงินปลายทาง ( รับเฉพาะเงินสด ) ซึ่งจะมีการเก็บค่ามัดจำ 3% และอาจมีให้บริการเฉพาะสินค้าบางรายการ **

การรับสินค้าหน้าร้าน

 • หากชำระผ่านบัตรเครดิตและรับส่วนลด 1,000 บาท จะมีค่าธรรมเนียม 3%
 • หากชำระผ่านบัตรเครดิต แต่ไม่รับส่วนลด 1,000 บาท จะไม่มีค่าธรรมเนียม 3%